Hồi chuông biệt
02/12/2008 15:31 (GMT+7)


Hồi chuông sớm

đưa Thầy

về

cõi Niết

con bàng hoàng

khóc ngất

giữa

đêm

đenngày cuối cùng của thế kỷ 20

cũng là ngày con mất Thầy vĩnh viễn

Các tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: vinhnghiemvn@yahoo.com
Website: http://www.vinhnghiemvn.com