Kinh Vô Ngã Tướng
Phạm Kim Khánh
08/04/2012 12:47 (GMT+7)


Mục Lục

I- Thân

II- Thọ

III- Tưởng và Hành

IV- Thức

V- Thấy Vô ngã

VI- Phân tách đặc tánh vô thường

VII- Mười một phương thức phân tách ngũ uẩn

VIII- Thuần hóa Tuệ minh sát

THUẬT NGỮ

Các tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: vinhnghiemvn@yahoo.com
Website: http://www.vinhnghiemvn.com