Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn
Thích Thanh Từ
08/02/2012 12:09 (GMT+7)
Thiền sư Huệ Hải họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa Thượng Đạo Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu xuất gia học đạo.

Sơ khởi sư tham vấn Mã Tổ, Mã Tổ hỏi

- Từ đâu đến

Mục Lục

Phần I (bài 1 - 13)

Phần II (bài 14 - bài 22)

Phần III (bài 23 - 27)

Vấn Đáp


Các tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: vinhnghiemvn@yahoo.com
Website: http://www.vinhnghiemvn.com