Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO LỄ CẦU SIÊU THÁNG BẢY NĂM BÍNH THÂN


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU SIÊU THÁNG 7

*Chủ Nhật, ngày 14 tháng 08 năm 2016 (12/07/Bính Thân)

  09h00     Tụng Kinh Địa Tạng

10h00     Tuyên Sớ , Cúng Cơm

15h00     Tụng Kinh Địa Tạng

16h00     Cúng Thí Thực

 

*Thứ Hai, ngày 15 tháng 08 năm 2016 (13/07/Bính Thân)

09h00     Tụng Kinh Địa Tạng

10h00     Tuyên Sớ , Cúng Cơm

15h00     Tụng Kinh Vu Lan

16h00     Cúng Thí Thực

 

*Thứ Ba, ngày 16 tháng 08 năm 2016 (14/07/Bính Thân)

9h00       Tụng Kinh A Di Đà

10h00     Tuyên Sớ , Cúng Cơm

13h30     Khóa cúng Phật

15h00     Tụng Kinh Vu Lan

17h00     Cúng Chẩn Tế

 

*Thứ Tư, ngày 17 tháng 08 năm 2016 (15/07/Bính Thân)

9h00       Tụng Kinh A Di Đà

10h00     Tuyên Sớ , Cúng Cơm

15h00     Tụng Kinh Vu Lan

16h00     Cúng Thí Thực

 

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng chùa Vĩnh Nghiêm./.


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage