Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị xe hoa, lễ đài tại chùa Vĩnh Nghiêm.© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage