Chùa Vĩnh Nghiêm

Mùa xuân cho nhau

http://phatgiao.vn/images/news/cuchi0804.jpg
(Sân vườn chùa Hiệp Giác)

Mùa xuân về ……để cho nhau
Hoa xuân rực rỡ muôn màu điểm trang
Chồi xuân cánh bướm khoe khoang
Gió xuân cây lụa nhịp nhàng cành tơ
Đêm xuân thao thức trong mơ
Ngày xuân chợt tỉnh còn ngờ chiêm bao
Mưa xuân lá vỡ xôn xao
Hương xuân dìu dịu nắng đào dậy men
Đỉnh xuân đá đứng bình yên
Thềm xuân giấu  mỏ nàng khuyên hững hờ
Đài xuân tưởøng bóng người xưa
Lầu xuân ngà ngọc đợi chờ dáng ai
Đàn xuân rối những âm giai
Thơ xuân mộng bút lan đài còn vang
Vườn xuân kết vội hoa vàng
Tình xuân luống để ngỡ ngàng hồn xuân
 
Y Chu-Nguyễn Long Tiếp


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage