Chùa Vĩnh Nghiêm

Họa: Vịnh cây mai

Vịnh Cây Mai

Khác hẳn muôn ngàn cây có hoa.
Mai thường xanh tốt giữa Đông qua.
Thân gầy cốt cách, hoa tươi thắm.
Nhánh cứng thanh tao, lá nõn nà.
Tiết sạch sá chi cơn gió lộng.
Giá trong đâu quản giọt sương pha.
Xuân về hương sắc càng thêm đượm.
Đem lại an vui khắp mọi nhà.

1978
H.T. Thích Quảng Thạc

Cung kính phụng họa.

Quê Xưa Cảnh Cũ

Cực lạc liên đài cửu phẩm hoa
Ai người hữu đức được sang qua
Sen vàng bát ngát hương ngào ngạt
Nhụy trắng xinh tươi sắc nõn nà
Cõi khổ ba đường không thấy nữa
Vô thường lục đạo hết xông pha
Hồi qui cố thổ bên tiên thánh
Cực lạc quê xưa mới thiệt nhà.

12/12/2006


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage