Chùa Vĩnh Nghiêm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng giác linh HT Thích Thanh Tứ
Cẩm Vân - Ngọc Hiếu - Bảo Trinh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới viếng giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và chia buồn cùng Môn đồ pháp quyến, hiếu quyến.

Source: PTVN


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage