Chùa Vĩnh Nghiêm

Mẫu băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2012
Quảng Hoa

Nhân mùa Báo Hiếu năm nay tác giả Quảng Hoa thiết kế một số mẫu về chủ đề: "Mẹ Cha". Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một số mẫu băng rôn cho mùa Vu Lan.


Ảnh Cha Mẹ làm khung hình treo -kích thước 120x80 cm

Băng rôn hình ảnh Mẹ Cha dạng đứng kích thước 200x100 cm

Băng rôn Mẹ dạng hình thoi kích thước 100x100 cm

Gánh nặng tình thương - kích thước 120x80 cm

Băng rôn hình ảnh Mẹ Cha dạng đứng kích thước 200x100 cm

Cha già kính yêu - kích thước 120x80

Băng rôn Mẹ dạng hình thoi kích thước 100x100 cm

Ảnh Mẹ bên đôi quang gánh giữa dòng đời tấp nập -kích thước 120x80 cm

Thiết kế: Quảng Hoa


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage