Chùa Vĩnh Nghiêm

Hà nội: Lễ tác pháp An cư tại trường hạ Quán Sứ
Thiện Tâm - Cẩm Vân

Chiều 5 - 6 - 2012 ( tức ngày 16 – 4 nhuận PL 2556), trường hạ Tùng lâm Quán Sứ đã tổ chức lễ bạch An cư Kiết hạ cho 66 vị Tăng Ni, trong đó có 26 vị Tăng, 40 vị Ni

 Hòa thượng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã Quang lâm đứng ngôi Đường chủ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng cung nghinh Hòa thượng lên Pháp tòa tại chính Điện chùa Quán Sứ ban Đạo từ và thuyết giảng ý nghĩa và bổn phận người tu sĩ trong việc an cư kiết hạ. Hoà thượng mong muốn chư Tăng Ni trong 3 tháng an cư phải nỗ lực  tu tập đoạn trừ nghiệp chướng, trưởng dưỡng đạo tâm. Đó là mục đích để thúc liễm thân tâm – trau dồi giới đức. Sau nghi lễ tác bạch, toàn thể Chư tôn đức tăng ni trường hạ tụng kinh niệm Phât.

 


Theo: PTVN


© 2005 -2016  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage