Chùa Vĩnh Nghiêm

Xuân

http://phatgiao.vn/images/news/lilac3.jpg

Xuân đến từ đây của mọi người
Xuân về như ý cảnh Xuân tươi
Xuân trên lý tưởng Xuân còn mãi…
Xuân lại trăm hoa nở nụ cười!

Thích Đức Huân
(Đuốc Tuệ, 1965, 48)
(Vi tính: Quỳnh Như)      


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage