Chùa Vĩnh Nghiêm

Ghi niệm đầu xuân

http://www.phatgiao.vn/images/news/cuchi0801.jpg
(Sân vườn chùa Hiệp Giác)
 
Sông Hồng rào rạt tình thương
Mang về bốn biển Đại-dương an lành
Đẹp như băng tuyết
Hiền dịu trong xanh
Xa xa rừng núi quyện quanh
Cao cao nhẹ phủ mây lành thướt tha
Triền non Anh-Vũ hót ca
Véo von nhạc điệu vui hoà đón xuân
Gió Từ đưa lại
Mát rợi muôn dân
Hào-quang chiếu khắp xa gần
Chồi Mai nẩy ngọc vườn xuân huy hoàng
Lan sực nức, Cúc khoe vàng
Nhà nhà hoan-lạc cung đàn hợp tâu
…Như ý sở cầu
 
Thích Tuệ Hải-1964 (Đuốc Tuệ, số 2)


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage