Chùa Vĩnh Nghiêm

Ngày trọng đại

http://phatgiao.vn/images/news/gdpt0801.JPG
(ảnh: GĐPT Vĩnh Nghiêm, các đơn vị GĐPT chuẩn bị chương trình ca nhạc mừng Phật Đản 2008)


Phật tử năm châu náo nức lòng
Đón ngày trọng đại đạo nhà tông
Lâm phàm xuất thế khai chơn lý
Hạ giới ly thân phổ đại đồng
Bốn chín ngày đêm thành chánh giác
Năm mươi năm giáo ngã huyền không
Hằng bao vạn kỷ còn chói rạng
Á nh đuốc từ bi khắp cõi hồng
 
28/04/2008
Cư sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage