Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO QUY Y THÁNG 4 NĂM ĐINH DẬU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Chùa Vĩnh Nghiêm

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. HCM

–]—

 

THÔNG BÁO QUY Y

Nhân đại Lễ Phật Đản PL.2561 – DL.2017, Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tổ chức Đàn quy cho các thiện nam, tín nữ phát tâm quy y Tam Bảo.

Vào lúc 16h00 ngày 15 tháng 04 năm Đinh Dậu, nhằm ngày 10 tháng 05 năm 2017.

 

Ghi danh tại Văn Phòng Chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 13 tháng 04 năm Đinh Dậu, tức ngày 08 tháng 05 năm 2017.

Vĩnh Nghiêm, ngày 01 tháng 04 năm 2017

         VĂN PHÒNG

 


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage