Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THÁNG 2 NĂM ĐINH DẬU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Chùa Vĩnh Nghiêm

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. HCM

ĐT:08. 38 483 153

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

CHƯƠNG TRÌNH 

LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Ngày 19/2/Đinh Dậu (16/03/2017)

 

  •  08:30     Khai Kinh, lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm.
  • 10:30      Chúc thực hương linh.
  • 14:30      Lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm và tuyên sớ cầu an, cầu siêu.

              Hoàn mãn.

Mọi thông tin xin liên hệ Văn phòng chùa.


         Vĩnh Nghiêm, ngày 04 tháng 03 năm 2017


                               Văn Phòng© 2005 -2018  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage