Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh Hội nghị ban thường trực HĐTS GHPG VN

Một vài hình ảnh về Hội nghị...

HT. Thích Hiển Pháp, TT. Thích Thanh Nhiễu, TT. Thích Thiện Nhơn, TT.Thích Thiện Pháp, TT. Thích Thanh Duệ
TT. Thích Thanh Nhiễu đọc báo cáo

HT.Thích Từ Nhơn, HT. Thích Trí Tịnh, HT.Thích Thanh Tứ

Quang cảnh Hội nghị

HT. Danh Nhưỡng, HT. Trí Quảng, HT. Thanh Sam, Ông Ngô Yên Thi

TT. Đào Như, CS. Trần Tuấn Mẫn,TT.Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tâm,
CS. Võ Đình Cường, CS. Tăng Quang

Quang cảnh Hội nghị


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage