Chùa Vĩnh Nghiêm

Hoài cảm

Hoài cảm tặng Sư Ông Tâm Giác ở Nhật

Bao thu chung sống hợp hoà vui
Sứ mạng chia ly luống cảm hoài!
Mến đức khôn hoà làn nước biếc!
Say hồn lý tưởng ánh trăng tươi!
Trông vời dĩ vãng lòng vương vít!
Lắng lại tương lai mắt sáng ngời!
Cách vạn trùng dương tình thắm lại.
Khải hoàn muôn sự vẹn mười mươi.

(1955)
HT. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage