Chùa Vĩnh Nghiêm

Bừng tỉnh

Cảm tác khi tụng Kinh Pháp Hoa

Giấc mộng bao đời chợt tỉnh ra !
Nguồn tâm trong lắng ánh trăng lòa.
Ngàn sao lấp lánh màn sương bạc.
Hạt ngọc long lanh vạt áo dà (1)
Trời Giác mênh mông làn chớp sẹt !
Đường trần oi ả trận mưa sa !
Ngọn đèn trí tuệ khêu bừng tỏ.
Nay, trước, xưa, sau, ta thấy ta.

1977

(1) : Lấy ý trong Dạ Kế Châu
Dà : Một thứ vỏ cây dùng để nhuộm vải. Mầu nó rất mộc mạc.
H.T. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage