Chùa Vĩnh Nghiêm

Tưởng niệm HT. Thích Tâm Giác

http://phatgiao.vn/images/news/sunflower01.jpg

Hương dâng ngan ngát kệ kinh ngâm
Phảng phất hình dung len đáy tâm
Ảnh hiện lung linh đèn lấp lánh
Cảm thông man mác niệm lâm râm

Tổ-đình ngất ngất nêu Liên-toạ
Tính-hải lâng lâng lắng pháp âm
Ba nén chiên-đàn vương ngọc bệ
Nguyện cầu Hoà-thượng tới Hoa-lâm

Cư sĩ Khánh-Vân


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage