Chùa Vĩnh Nghiêm

Xuân vàngMai vàng, Cúc cũng khoe vàng
Khoe hương, khoe sắc huy hoàng tuổi xuân
Vàng trong ánh mắt giai nhân
Vàng Mai, vàng Cúc, Mùa Xuân cũng vàng

Y Chu-Nguyễn Long Tiếp


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage