Chùa Vĩnh Nghiêm

Rằm tháng Giêng

http://www.vinhnghiemvn.com/pictures/chua0701.jpg

Lễ Phật đi chùa rằm tháng Giêng
Dâng hương kính bái tỏ tâm thiền
Cầu mong hạnh phúc trên muôn nẽo
Ước muốn An vui khắp mọi miền
Phụ mẫu sinh tiền tăng phước thọ
Mẹ cha quá vãng được thăng thiên
Cửu huyền chín suối về tiên cảnh
Thất tổ đồng lên ngự phẩm liên.

Rằm tháng giêng ĐINH HỢI 2007
Cư Sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage