Chùa Vĩnh Nghiêm

Ghi niệm đầu xuân

http://phatgiao.vn/images/news/hoaxuan.jpg

Sông Hằng rào rạt tình thương
Mang về bố biển Đại-dương an lành
Đẹp như băng tuyết
Hiền dịu trong xanh
Xa xa rừng núi quyệnh quanh
Cao cao nhẹ phủ mây lành thướt tha
Triều non Anh-vũ hót ca
Véo von nhạc điệu vui hòa đón xuân
Gió Từ đưa lại
Mát rợi muôn dân
Hào-quang chiếu khắp xa gần
Chổi mai nẩy ngọc vườn xuân huy hoàng
Lan sực nức, Cúc khoe vàng
Nhà nhà hoan-lạc cung đàn hợp tâu
…Như ý sở cầu
 
Thích Tuệ-Hải
1964


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage